4 školské časopisy

Br(e)pt

Časopis Gymnázia sv. Františka v Žiline

Andrej

Časopis Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku

Kotrmelec

Časopis Základnej školy Andreja Hlinku v Černovej

Vinič

Časopis Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku