Tím lektorov

Naši lektori sú profesionáli z akademického aj praktického novinárskeho a filmového sektoru. Svoje remeslo milujú a know-how o písaní, filmovaní, fotení, grafickom spracovaní, kreslení, verejnom vystupovaní atď. odovzdávajú žiakom a študentom s radosťou a vášňou.

Lektorka

Doc. Terézia Rončáková, PhD.

Lektor

Mgr. Pavel Izrael, PhD.

Lektor

Mgr. Imrich Gazda, PhD.

Lektorka

Mgr. Zuzana Osiková

Lektor

Peter Kravčák, PhD.

Lektorka

Ing. Martina Sivačková

Lektor

Mgr. Zoltán Fabián

Lektorka

Mgr. Nikola Marhefková

Lektorka

Mgr. Silvia Kaščáková, PhD.

Lektor

Doc. Martin Papčo, PhD.

Lektor

Mgr. Marek Hasák, PhD.

Lektor

Bc. Martin Buzna

Lektorka

Mgr. Anna Šenkeríková

Lektor

PaedDr. Jozef Zentko, PhD.

Lektor

Ing. Peter Debnár

Lektorka

Mgr. Michaela Kováčiková

Lektorka

Mgr. Veronika Dírerová, PhD.

Lektor

Mgr. Lukáš Marťák, PhD.

Lektor

Mgr. Vladimír Miškovčík, PhD.

Lektor

Mgr. Jakub Krška

Lektor

MMF Mgr. Jaroslav Chanas, PhD.

Lektorka

Mgr. Marie Balážová Melníková

Lektor

Mgr. Marek Baláž

Lektor

Jaroslav Múdry

Lektorka

Doc. Terézia Rončáková, PhD.

vyštudovala žurnalistiku a v tomto odbore získala aj doktorát a habilitovala sa. Pôsobila ako redaktorka v tlačovej agentúre SITA, v Katolíckych novinách a vo Vatikánskom rozhlase v Ríme. Spolupracuje s viacerými tlačovými médiami a vyučuje žurnalistické žánre, metodiky novinárskej tvorby, rétoriku a ďalšie predmety. Svoje výskumné aktivity rozvíja v oblasti jazykovej štylistiky, v iných jazykovedných disciplínach a v nábožensko-mediálnych prienikoch.

Lektor

Mgr. Pavel Izrael, PhD.

je odborným asistentom na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zaoberá sa problematikou rodičovskej mediácie, vplyvu médií na rodiny a mediálnou výchovou. Je spoluautorom učebnice mediálnej výchovy pre základné školy. V rokoch 2011 až 2013 bol zástupcom vedúceho projektu zameraného na socializačné a desocializačné vplyvy médií na rodinné prostredie. Stojí za webovou stránkou rodinaamedia.ku.sk, ktorá je zameraná na mediálnu výchovu v rodine a je určená rodičom a vychovávateľom. Pôsobí ako garant a lektor vzdelávania v mediálnej gramotnosti absolvoval viacero prednášok pre základné a stredné školy a centrá pedagogicko-psychologického poradenstva.

Lektor

Mgr. Imrich Gazda, PhD.

je aktívny novinár na celoštátnej aj regionálnej úrovni. Pôsobí ako redaktor internetového portálu Konzervatívny denník Postoj a v Ružomberskom magazíne. Vyštudoval dejepis a náboženskú výchovu, doktorandské štúdium absolvoval v odbore teória a dejiny žurnalistiky. Do roku 2018 pedagogicky pôsobil na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Lektorka

Mgr. Zuzana Osiková

pôsobí ako stredoškolská učiteľka latinského jazyka a dejepisu na Gymnáziu sv. Františka v Žiline. Vo voľnom čase pestuje svoje literárne a cestovateľské záľuby a koordinuje redakciu študentského časopisu.

Lektor

Peter Kravčák, PhD.

je odborný asistent na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku. Venuje sa výučbe predmetov ako televízna žurnalistika, etika žurnalistiky, regionálna žurnalistika a pod.Desať rokov pracoval ako redaktor a šéfredaktor lokálnej Mestskej televízie Ružomberok, čo zahŕňalo spravodajskú, publicistickú aj dokumentárnu tvorbu. V súčasnosti sa venuje aj práci pre tlačené a webové periodikum Ružomberský magazín. Príležitostne moderuje.

Lektorka

Ing. Martina Sivačková

pôsobí ako šéfredaktorka Mestskej televízie Ružomberok. Predtým pracovala päť rokov ako redaktorka Spišskonovoveskej lokálnej TV Reduta. Autorsky sa podieľa na tvorbe publicistických relácií Ahoj Slovensko v RTVS, výrobe v Banskobystrickom štúdiu RTVS – televízia a Reflex v TV Markíza.

Lektor

Mgr. Zoltán Fabián

pracuje od roku 1990 v spišskonovoveskej TV Reduta, kde zastával pozície redaktora, šéfredaktora, obchodného manažéra. V súčasnosti ju stále vedie. Okrem novinárskej práce disponuje bohatými skúsenosťami a zručnosťami z oblasti práce s nahrávacou technikou a spracovania obrazu a zvuku (strih, úprava nasnímaného materiálu).

Lektorka

Mgr. Nikola Marhefková

je absolventkou magisterského štúdia žurnalistiky. Už počas svojho štúdia spolupracovala s viacerými médiami. Objektom jej záujmu v minulosti aj súčasnosti bola primárne printová, resp. online žurnalistika a popritom bola redaktorkou študentského časopisu Zumag. V rámci doktorandského štúdia sa výskumne venuje občianskej žurnalistike a využívaniu sociálnych médií v žurnalistike. Aktuálne pôsobí ako redaktorka v regionálnom médiu Ružomberský magazín.

Lektorka

Mgr. Silvia Kaščáková, PhD.

je autorkou poetických, prozaických i dramatických diel. Venuje sa aj umeleckému prekladu. V roku 2016 vyšla v jej preklade zbierka Veľké číslo (1976) od držiteľky nobelovej ceny (1996) Wisławy Szymborskej v edícii Vertigo Premium Books; pre Štátnu operu v Banskej Bystrici prebásnila detskú operu v dvoch dejstvách od španielskeho autora Xaviera Montsalvatgeho Kocúr v čižmách. Píše scenáre pre literárno-dramatické relácie, eseje a iné literárne formy pre RTVS (Rádio Regina, Rádio Devín). Na Katolíckej univerzite v Ružomberku vyučuje aj tvorivé písanie a kultúru jazykového prejavu.

Lektor

Doc. Martin Papčo, PhD.

je matematik so špecializáciou v oblasti matematickej štatistiky. Už od študentských čias sa angažuje v zakladaní a vedení školských časopisov, neskôr bol redaktorom ružomberského týždenníka Ružomberský hlas. V r. 2019 stál pri zrode školského časopisu Základnej školy A. Hlinku v Ružomberku-Černovej, kde pomáha koordinovať žiacku redakciu. Venuje sa časopiseckému grafickému dizajnu, typografii a zalamovaniu. Vo voľnom čase pestuje bohaté kultúrne a športové aktivity a podieľa sa na organizovaní kultúrneho života v Ružomberku.

Lektor

Mgr. Marek Hasák, PhD.

je odborný zamestnanec katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity, venujúci sa administrácii technického vybavenia televízneho a rozhlasového štúdia a PC typografickej miestnosti. Okrem toho sa venuje grafickému spracovaniu rôznych publikácií pred tlačou, respektíve online zverejnením (online a offline grafika a DTP). Vo svojom portfóliu má viacero pravidelne vychádzajúcich časopisov a magazínov. Venuje sa tvorbe a grafickým návrhom webových stránok, ich administrácii a nastaveniu.

Lektor

Bc. Martin Buzna

je vyučený fotograf profesionál s vyštudovaným prvým stupňom vysokoškolského štúdia v odbore žurnalistika. Vo svojej praxi sa intenzívne venuje oblastiam svojho záujmu a smerovania – na viacerých pozíciách pracoval ako fotograf, PR manažér i hovorca. Viackrát viedol samostatné jednorazové kurzy fotografovania pre stredoškolákov. Aktuálne pracuje ako referent informovania verejnosti v kancelárii primátora mesta Dolný Kubín, kde intenzívne využíva všetky svoje nadobudnuté schopnosti.

Lektorka

Mgr. Anna Šenkeríková

vyštudovala žurnalistiku na Katolíckej univerzite. Pôsobí ako ilustrátorka a karikaturistka pre Ružomberský magazín. Autorské ilustrácie a modely z rôznych hmôt a materiálov pripravuje komerčne okrem toho aj pre textilné a cukrárske odvetvie.

Lektor

PaedDr. Jozef Zentko, PhD.

pôsobí ako odborný asistent na katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, pričom sa primárne venuje využitiu umenia v pedagogickej praxi, rozvíjaniu umeleckých kompetencií učiteľov i žiakov prostredníctvom zážitkových metód. Má bohaté skúsenosti s výtvarnou umeleckou tvorbou, a to s plošnými i priestorovými technikami i tvorivou dramatikou. Je aktívny v organizovaní aktivít v rámci mimoškolskej činnosti mládeže.

Lektor

Ing. Peter Debnár

je informatik na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Vo svojej praxi má dlhoročné skúsenosti s administráciou online serverov, tvorbou a úpravou webových aplikácií a webových stránok. Okrem základných jazykov vývoja webu spolupracuje na administrácii webových stánok založených na CMS používateľských systémoch Joomla a WordPress. Jeho prednosťou je zabezpečenie serverov a webových stánok pred prípadnými útokmi. Vo svojej praxi viedol niekoľko IT zameraných kurzov.

Lektorka

Mgr. Michaela Kováčiková

vyštudovala žurnalistiku a v súčasnosti pôsobí ako doktorandka na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Špecializuje sa, o. i., na rozhlasovú tvorbu a jazykový prejav a angažuje sa v redakcii študentského rádia Pulz.

Lektorka

Mgr. Veronika Dírerová, PhD.

vyštudovala estetiku a mediálne štúdiá a neskôr získala doktorát z teórie a dejín žurnalistiky. Má bohaté skúsenosti so žurnalistickou tvorbou v printovej i rozhlasovej forme. Počas svojej pedagogickej činnosti na univerzite bola zodpovedná  za predmety týkajúce sa jazykového prejavu,  jazykovej kultúry, kreatívneho písania a kultúry v médiách. V poslednom čase sa venuje písaniu firemných blogov.

Lektor

Mgr. Lukáš Marťák, PhD.

vyštudoval žurnalistiku a pracoval ako redaktor v rozhlase i tlačových médiách. Neskôr sa špecializoval v oblasti hovorcovstva a marketingu. Desať rokov pracoval ako hlavný asistent europoslanca Miroslava Mikolášika pre Slovensko. V súčasnosti má vlastnú s. r. o. Anima House a poskytuje služby v oblasti verejnej komunikácie a vedenia reklamných kampaní. (nezapojil sa)

Lektor

Mgr. Vladimír Miškovčík, PhD.

pôsobí ako hovorca mesta Žilina. Má za sebou skúsenosti z pôsobenia na Katolíckej univerzite, kde pracoval ako hovorca a zodpovedný pre styk s verejnosťou v rokoch 2008 – 2014. V minulosti pracoval vo viacerých regionálnych médiách v Liptove a na Orave a pôsobil ako konzultant v oblasti Public realtions.

Lektor

Mgr. Jakub Krška

pracuje ako riaditeľ Infoštúdia mesta Dolný Kubín, ktoré prevádzkuje miestne spravodajské médiá: televíziu a noviny. Osem rokov pracoval ako spravodajský kameraman a strihač pre Televíziu Lux. Je spoluautorom viacerých dokumentárnych filmov: 22 hláv, 869 dní, Pán rektor či Hlinka, ktorý vznikol v koprodukcii s RTVS. Okrem toho je po technickej stránke spoluautorom viacerých hudobných videoklipov pre autorov súčasnej hudobnej scény na Slovensku.

Lektor

MMF Mgr. Jaroslav Chanas, PhD.

je vyštudovaný učiteľ angličtiny a geografie s celoživotným intenzívnym záujmom o médiá. Patrí medzi zakladajúcich členov OZ Network Slovakia, pôsobil ako redaktor komunitného časopisu Nahlas a vo viacerých televíziách pracoval na marketingových a obchodných pozíciách. Zároveň sa venuje teológii manželstva a rodiny a jej prienikom s mediálnym výskumom, najmä v oblasti mediálnej manipulácie. (nezapojil sa)

Lektorka

Mgr. Marie Balážová Melníková

vyštudovala žurnalistiku a od roku 2008 pôsobí ako novinárka – najprv ako redaktorka denníka Tatranský Korzára potom ako reportérka RTVS. Okrem reportérskej práce v teréne disponuje zručnosťami v oblasti práce s nahrávacou technikou a softvérom, vrátane postprodukcie.

Lektor

Mgr. Marek Baláž

má 25-ročnú skúsenosť s televíznou žurnalistickou prácou. Pätnásť rokov viedol spišskonovoveskú TV Reduta, potom deväť rokov pôsobil v TV Markíza a v súčasnosti pracuje pre RTVS. Absolvoval kurz investigatívnej žurnalistiky na Parkland College v Champaigne, Illinois (1998), kurz o európskej integrácii na EK v Bruseli (2000), kurz videožurnalistiky v Budapešti aj novinárske kurzy v Maastrichte. Štyrikrát bol pozvaný ako lektor na Letní žurnalistickú školu v Havlíčkovom Brode, sám napísal a zrealizoval projekt Letnej žurnalistickej školy v Spišskej Novej Vsi. Má bohaté skúsenosti s televíznou postprodukciou (20-ročná prax v strihaní reportáží).

Lektor

Jaroslav Múdry

má 25-ročnú skúsenosť s prácou s kamerou a so strihom. Má vlastnú s. r. o. a služby v oblasti kamery, strihu a výroby príspevkov v oblasti spravodajstva, publicistiky i športu poskytuje RTVS, TV Markíza a TA3. Pre HUSTE TV zabezpečuje vysielanie živých športových prenosov. Okrem technických zručností disponuje zručnosťami v terénnej novinárskej práci (vyhľadávanie tém, práca s respondentmi) a v riadení organizačných prác pri terénnej výrobe v exteriéri.

4
školské časopisy
24
lektorov
13
vypísaných pier
236
nabitých batérií